Hoitopedagogiikka


Hoitopedagogiikka on kehitetty erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kasvun, kehityksen ja oppimisen tueksi. Se tarjoaa vaihtoehdon, jossa lähdetään liikkeelle oppilaan yksilöllisistä vahvuuksista, tavoitteena on pitkäjänteinen tulevaisuuteen suuntautuva oppimispolku. Hoitopedagogiikalla on etenkin Keski-Euroopassa erittäin tunnustettu ja arvostettu asema kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kokonaisvaltaisena hoitomuotona. Hoitopedagogiikkaa toteutetaan yli 40:ssä maassa, joissa toimii yhteensä noin 500 erityiskoulua, hoitokotia ja työyhteisöä.